การให้คำปรึกษาแบบองค์รวมขั้นพื้นฐาน

7 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2020

สถาบันแมคกิลวารีเพื่อการพัฒนาผู้นำ สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย และสถาบัน Living Wholeness ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การให้คำปรึกษาแบบองค์รวมขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?

  • เรียนรู้หลักการและวิธีการผสมผสานหลักคริสตศาสนศาสตร์และจิตวิทยาเข้าด้วยกัน
  • ฝึกปฏิบัติตามหลักการการให้คำปรึกษาเพื่อเข้าใจกระบวนการ แนวทาง และสร้างสายสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในการให้คำปรึกษา
  • เข้าใจขอบเขตและข้อจำกัดของตนเองเพื่อส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้เชี่ยวชาญ

วันและเวลา

ทุกวันจันทร์ เวลา 18:00 – 21:00 น. เริ่ม 7 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2020 และ 18 มกราคม – 22 มีนาคม 2021 หลักสูตรออนไลน์ 60 ชม.

*ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท รวมค่าหนังสือ C.U.R.E. เพื่อชีวิต
*รับเพียง 24 คนเท่านั้น!!! สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2020

เหมาะสำหรับ…

  • ศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักรและองค์กร ครูรวีวาระศึกษา หรือสมาชิกคริสตจักรที่ทำพันธกิจการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในคริสตจักร
  • ผู้ที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ หรือแนะแนวผู้อื่น
  • ผู้ที่มีความสนใจในการให้คำปรึกษา และพันธกิจเยียวยารักษาจิตใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099-272-0770
Email: mcd@payap.ac.th

Training Info

Dates: ทุกวันจันทร์ เริ่ม 7 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2020 และ 18 มกราคม – 22 มีนาคม 2021

Cost: ค่าลงทะเบียน 4,800 บาทรวมทั้ง C.U.R.E หนังสือเพื่อชีวิต

Location: Online

Contact: mcd@payap.ac.th

Images from recent Living Wholeness trainings: